Vrije Universiteit

Enkele jaren geleden was ik geruime tijd interim-hoofdredacteur van Ad Valvas, het weekblad van de Vrije Universiteit. Het blad had een turbulente periode achter de rug met een aantal hoofdredactionele wisselingen en de redactie had behoefte aan rust. De meeste redacteuren bleken gekwalificeerd voor hun taak, dus ik zag het als mijn belangrijkste opdracht hen de ruimte te geven. Het werkplezier kwam terug, en ook ik had er veel lol in. Ik heb de nodige redactionele wijzigingen kunnen doorvoeren en een vernieuwing van de vormgeving begeleid. Een ingewikkelde kwestie over een interview met een hoogleraar die bij publicatie zijn medewerking aan een lustrum van de universiteit zou intrekken, werd tot ieders tevredenheid opgelost, zowel van de universiteit en de redactie als van de betrokken hoogleraar zelf. Aan het einde van mijn periode bij Ad Valvas heb ik mijn opvolger ingewerkt.

Ook bij de Geldgids van de Consumentenbond ben ik enige tijd interim-hoofdredacteur geweest. De vorige hoofdredacteur was met ruzie vertrokken en er was behoefte aan een tijdelijke vervanger. In die hoedanigheid heb ik een nieuwe redactionele formule ontwikkeld die de uitgaven van het blad aanzienlijk omlaag bracht en tegelijkertijd de aantrekkingskracht voor de lezers vergrootte. Net als veel andere bladen die sterk op de inhoud gericht zijn, wilde de Geldgids teveel: teveel onderzoek, teveel cijfers, teveel technische informatie over ingewikkelde financiële constructies. Een aanpassing daarvan bleek een opluchting, zowel voor de uitgever en de redactie als voor de lezers. Mijn tijd bij de Geldgids was dan ook een aangename tijd, ik vond het jammer maar begrijpelijk dat ik op een gegeven moment mijn taken moest overdragen aan een hoofdredacteur in vaste dienst.

Bert Bukman