Interim-management

In de loop der jaren heb ik op talrijke plekken hoofdredactionele ervaring opgedaan. Van 1996 tot 2000 was ik adjunct-hoofdredacteur van HP/De Tijd en van 2000 tot 2003 algemeen hoofdredacteur van VdBJ/Communicatiegroep, een grote uitgever van sponsored magazines. In deze functie gaf ik leiding aan magazines van onder andere Rabobank, PricewaterhouseCoopers en Schiphol. In de jaren daarna was ik interim-hoofdredacteur van de Geldgids van de Consumentenbond en van Ad Valvas van de Vrije Universiteit. Ook werd ik hoofdredacteur van Blauwe Kamer, een vakblad van stedenbouwkundigen.

Mijn werkwijze was bij alle uitgaven ongeveer vergelijkbaar; mijn journalistieke ervaring geeft me een stevige ondergrond bij het bepalen van de koers en de inhoud van het blad, en mijn leidinggevende ervaring helpt me bij het richting geven aan en motiveren van de redactie. Ik hecht erg aan een goede werksfeer en het stimuleren van medewerkers om het beste te halen uit hun capaciteiten. De kern daarvan is hen vooral te laten doen waar zij goed in zijn en het zelfvertrouwen op die manier te vergroten; zeker op plekken waar eerder problemen zijn geweest met een hoofdredacteur is dat een eenvoudige maar doeltreffende aanpak gebleken.

Ik doe het hoofdredactionele werk graag en met veel plezier. Ik houd van het vak van bladenmaken en van het leidinggeven aan een klein team. Referenties van eerdere opdrachten zijn opvraagbaar.

Bert Bukman