PricewaterhouseCoopers

Bijna tien jaar lang heb ik als eind- en bureauredacteur het relatiemagazine Inzake uw zaken van PricewaterhouseCoopers gemaakt. Het is het belangrijkste communicatiemiddel van deze financiële dienstverlener voor de middle market (een mooi woord voor het MKB), en heeft in de loop der jaren een aantal metamorfoses ondergaan waarvoor ik verantwoordelijk was. De artikelen en rubrieken werden geschreven door een financieel journalist. De rest deed ik: eindredactie en doorvoeren van correcties, het maken van koppen en intro's, het begeleiden van de fotografen en de vormgeving, en de presentatie aan de opdrachtgever. Inzake uw zaken wordt blijkens lezersonderzoek hoog gewaardeerd en levert PwC veel nieuwe opdrachten op.

Bert Bukman