Blauwe Kamer

Blauwe Kamer is een onafhankelijk vakblad voor stedenbouwkundigen en landschaparchitecten. Sinds 2003 ben ik hoofdredacteur. Mijn rol is vooral die van bladenmaker: bij mijn komst was Blauwe Kamer vakinhoudelijk in orde, maar onvoldoende professioneel samengesteld. Het blad is de afgelopen jaren afwisselender en journalistieker geworden, zonder dat er aan de inhoudelijke kwaliteit afbreuk is gedaan. In de vakwereld wordt het inmiddels beschouwd als het meest toegankelijke tijdschrift, en de lezers blijken dat op prijs te stellen: in een afkalvende markt blijft het aantal abonnees constant. Bovendien is sinds 2012 het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw onderdeel van Blauwe Kamer, in de vorm van het decembernummer.

Blauwe Kamer wordt gemaakt met een bescheiden budget. Het aanboren van extra fondsen voor series en themanummers, onder meer over industrieel erfgoed en de veranderende rol van de stedenbouwkundige diensten, is een hele kunst. Net als het leidinggeven aan dit blad, dat wordt gemaakt door meer dan gemiddeld eigenzinnige professionals, is het overtuigen van subsidiënten een kwestie van geduld, evenwicht en het voor ogen houden van het uiteindelijke doel. Blauwe Kamer gaat me aan het hart, dus die inspanningen zijn het meer dan waard.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Voor het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie heb ik de nieuwsbrief Waterlijn ontwikkeld. De nieuwsbrief is eigenlijk een magazine in een miniformaat van acht pagina’s en informeert direct betrokkenen bij het project over de plannen en uitvoeringprojecten rondom deze historische verdedigingsgordel, die in de ruimtelijke ordening van de Randstad een steeds belangrijker plek inneemt. Zo is de Waterlinie uitgeroepen tot Nationaal Landschap en Rijksmonument (het grootste van Nederland).

Net als de andere uitgaven waarvoor ik verantwoordelijk ben, wordt Waterlijn gemaakt volgens een journalistieke formule. In de praktijk betekent dit een combinatie van interviews, reportages, nieuwsberichten, vaste rubrieken en een column. De oplage van de Waterlijn is 3000, uit lezersonderzoek blijkt een waardering van gemiddeld een 8.

Bert Bukman