VNO-NCW

Voor meerdere opdrachtgevers heb ik de afgelopen jaren speeches geschreven over tal van onderwerpen. Het meest recente project was een speech voor Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW. Doel van de speech, die werd afgestoken op een congres over flexibilisering van de arbeidsmarkt, was het uiteenzetten van de visie van VNO-NCW over dit onderwerp, en tegelijk het verbeteren van de relatie met de vakbonden en het kabinet, waarin met name het PvdA-smaldeel vragen heeft bij de huidige ontwikkelingen. In het uiteindelijke verhaal, dat uiteraard tot stand kwam in nauw overleg met de top van VNO-NCW, schetste ik in een evenwichtig beeld van een veranderende arbeidsmarkt. De toenemende flexibilisering speelt de werkgevers in de kaart, een ontwikkeling die door VNO-NCW wordt toegejuicht. Maar de werkgevers hebben ook oog voor de nadelen die een aanzienlijke groep zzp'ers ondervindt, en in de speech reikte Hans de Boer een hand naar vakbonden en politiek om voor dit reële probleem een passende oplossing te vinden.

Bert Bukman