Public affairs

Een specifieke vorm van communicatieadvies betreft public affairs: het behartigen van uw belangen in politiek Den Haag. Voor een opdrachtgever die actief is in de kunststofsector, heb ik in dit kader een interessant traject doorlopen. De bewuste organisatie dreigde ten onder te gaan als gevolg van een besluit van het ministerie van Economische Zaken de Rijksbijdrage met onmiddellijke ingang stop te zetten. Hoewel op termijn een andere financiering niet te voorkomen bleek, ben ik er in samenspraak met de woordvoerders van de betrokken partijen in de Tweede Kamer in geslaagd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Uiteindelijk is besloten tot een voor mijn opdrachtgever veel gunstiger overgangsregeling voor dit jaar.

Voor andere kleinere en middelgrote opdrachtgevers kan ik in dit kader veel betekenen. Tegen bescheiden kosten is het mogelijk een eigen PA-beleid op te zetten, teogespitst op de belangen van de organisatie. Omdat over het algemeen geldt dat het succes in Den Haag omgekeerd evenredig is aan de afstand, kan dit juist voor bedrijven en organisaties van buiten de Randstad een interessante en betaalbare optie zijn.

Bert Bukman